יצירה של ומתוך אפשרויות אינסופיות


יצירה של ומתוך אפשרויות אינסופיות

אתה מחפש הסבר?

ובכן, לחלק מהקורסים המיוחדים של אקסס קונשסנס אין למעשה תיאור. הכותרת היא כל מה שנדרש על מנת להצית את הידיעה שלך. אתה יודע אם הקורס הזה הוא עבורך, עם הסבר או בלי.

לך אחרי הידיעה שלך.


דרישות קדם

בחירה של אפשרויות וגם סימפוניה של אפשרויות במהלך 12 חודשים לפני תחילת הקורס הזה.

או

בחירה של אפשרויות וגם סימפוניה של אפשרויות בכל זמן שהוא + כל קורס מתקדם עם גארי דגלאס ו/או ד"ר דיין היר במהלך 12 חודשים לפני תחילת הקורס הזה.

בחירה של אפשרויות ניתן ללמוד עם גארי דגלאס, דיין היר, סימון מילאסס או ברנדון וואט.

בבקשה שים לב:  
אתה יכול להירשם לקורס הזה ואם גארי דגלאס לא יחשוב שאתה באמת מסוגל לקבל את מה שהקורס יעביר, אנחנו לא נחייב את התשלום שלך ולגארי יש את הזכות לסרב.

עלות

  • הפקדה בלתי ניתנת להחזר ובלתי ניתנת להעברה: של 500$ עד לתאריך - ה-1 באפריל
  • מועד תשלום מלא - 26 במאי

מחירון לפי מדינה וגיל תקף.
כל המחירים כוללים הקלטות בפורמט MP3 של הקורס.
את המחיר האינדיבידואלי התקף עבורך תוכל לראות תחת חשבון ותשלומים לאחר הרשמה.


תאריכים:

הגעה: 26 ביוני
קורס: 27-29 ביוני
עזיבה: 30 ביוני

Dates

Arrival: June 26
Class: June 27-29 
Departure: June 30

LIVE Class Details