להתקשר עם הפלאי


 להתקשר עם הפלאי


סדרת טלקול עם גארי דגלאס וד"ר דיין היר


דרישות קדם

סימפוניה של אפשרויות או אירוע 7 הימים

עלות

מחירון לפי מדינה וגיל תקף.
את המחיר האינדיבידואלי התקף עבורך תוכל לראות תחת חשבון ותשלומים לאחר הרשמה.


February 20, 21, 22 – Find your time in the world