המתנה, הכוח והיצירה של כסף


המתנה, הכוח והיצירה של כסף

אתה מחפש הסבר?

ובכן, לחלק מהטלקולים המיוחדים של אקסס קונשסנס, בעצם אין הסבר. הכותרת היא כל מה מה שנדרש כדי להצית את הידיעה שלך.
אתה יודע אם הקורס הזה הוא בשבילך, עם הסבר או בלי.

לך אחרי הידיעה שלך.


דרישות קדם

בחירה של אפשרויות

בבקשה שים לב: 

אתה יכול להירשם לקורס הזה ואם גארי דגלאס יחשוב שאתה לא באמת מסוגל לקבל את מה שהקורס מעניק, אנחנו לא נגבה ממך כסף ולגארי יש את הזכות לסירוב.

עלות

מחירון לפי מדינה וגיל תקף.
כל המחירים כוללים הקלטות בפורמט MP3 של הקורס.
את המחיר האינדיבידואלי התקף עבורך תוכל לראות תחת חשבון ותשלומים לאחר הרשמה.

Time & Date Call #1 Oct 15

Time & Date Call #2 Oct 16

Time & Date Call #3 Oct 30

Time & Date Call #4 Oct 31

Please note the first 2 dates and times have changed